• Giờ Sự Kiện

Thông Tin - Máy Chủ

Phục Ma

Phiên Bản Season 2.0 . Nói Không hút máu game thủ,đồ đạc trong game giá trị cao,hệ thống event phong phú đa dạng

Alpha Test: 13h00 08/11/2023 - Open Beta: 13h00 10/11/2023

Thông Tin Server

 • Exp: 150x
 • Tỉ lệ Drop : 10%
 • Phiên bản : Season 2.0 Classic
 • GHRS: 5 lần/ngày
 • Giới Hạn: 4 Tài Khoảng / 1 PC
 • Đồ, Wing: Wing2, Item 380
 • Công Hưỡng: Max 2 Options
 • Antihack: Shark
 • Tặng Bùa, Gấu, Wing Mini, 5 Ngày
 • Có Xóa Tài Khoảng Khi Open
 • Alpha Test: 08/11/2023
 • Open Beta: 10/11/2023
 • Tạo Nhân Vật : Level 400 - 5k Point - Rs 0 - Zen 2 Tr
 • Tạo Guild : Cần 400 Level

Lộ Trình Thả Boss Server Phục Ma

Thời gian Sự Kiên / Thả Boss Vật Phẩm Rơi Sub
Mở Khi Open Boss Vàng Cấp 1 -> Cấp 4 Sub 2 - 3
Mở Khi Open Quỷ Vương Item Exl Cấp 5 Sub 3
Open Sau 5 Ngày Medusa Item Exl Cấp 6 Sub 3
Sau 10 Ngày Open Erohim Item Exl Cấp 7 Sub 3
Sau 35 Ngày Open KunDun Item Exl 380 Sub 3

Thông tin Lệnh/Phím Tắt Cũa Server

 • Lệnh Tẩy Điểm All : /freepoint
 • Lệnh Tẩy Điểm Cột : /freeagi.....vv
 • Lệnh Xoá Đồ : /xoado
 • Lệnh Pt Pass : /setpass
 • Cài Đặt Auto : Phím Z
 • Bật Tắt Auto : Phím F7 - Home
 • Auto Reset : Phím F4
 • Camera3D : Phím F8 - F9
 • Ngân Hàng Ngọc : Phím J
 • Bảng Sự Kiện : Phím F5
 • Ẩn Người Chơi : Phím H
 • Tăng Cường Hiệu Ứng : Phím F11
 • Bật Tắt Tên : Phím Ins
 • Bật Tắt Kep Chuột : Phím End

Lộ Trình Phát Triển Cũa Server Phục Ma

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
Mở Khi Open Mở Xoay Đồ Golbin, Đổi Đồ Exl Nhận Wc Sub 1
Mở Khi Open Xoay Đồ +11 Sub 1
Mở Khi Open Chiến Mã,Quạ Tinh Sub 2-3
Sau 5 Ngày Open Drop Đá Nguyên Thủy Sub 2-3
Sau 15 Ngày Open Đổi Hộp VKR Sub 1
Sau 15 Ngày Open Drop Hoa Anh Đào Sub 2,3
Sau 20 Ngày Open Long Vũ Sub 2-3
Sau 25 Ngày Open Mở Cộng Hưỡng Sub 1
Sau 25 Ngày Open Mở Xoay Đồ +13 Sub 1
Sau 30 Ngày Open Mở Sói Tinh Sub 3
Sau 35 Ngày Open Mở Item 380 Sub 2-3
Sau 40 Ngày Open Mở Drop Đá Hộ Mệnh Sub 2-3

Thông Tin Drop Cũa Server

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Train Drop Linh Hồn Chiến Mã
Quạ Tinh
Train tại: Map Stadium Sub 2-3
Train Drop
Đồ Exl
Train tại: Map Stadium Sub: 2-3
Train Drop
Hoa Anh Đào Vàng
Train tại: Map Stadium Sub: 2-3
Train Drop
Đá nguyên thủy
Train tại: Map Stadium Sub: 2-3
Train Drop
Ngọc
Train tại: All các Map Sub2-3
Train Drop
Long Vũ
Train tại: Map Icarus Sub2-3
Train Drop
Đá Hộ Mệnh
Train tại: Map Kalima 7 Sub2-3
Đồ Hoàn hảo Cách Thu Thập: Săn Boss Vàng nhận Box Kundun +5 Sub 2-3

Alpha Test: 13h00 ngày 17/06/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 19/06/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Sự Kiện Đua Top Alpha Test!

Đua Top Reset Alpha Test!

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 08/11/2023 ~ Kết Thúc 23h59p ngày 09/11/2023

Thông Tin Đua Top Reset Alpha Test!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open!

Đua Top Reset Open 3 Ngày!

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 ngày 10/11/2023 ~ Đến Hết 12h00 ngày 12/11/2023

Thông Tin Đua Top Reset Open 3 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin
10 Ngọc Ước Nguyện
10 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open!

Đua Top Reset Open 7 Ngày!

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 13h00 Ngày 10/11/2023 ~ Đến Hết 12h00 Ngày 16/11/2023

Thông Tin Đua Top Reset 7 Ngày Open!
 • Thể Lệ : Trong 7 ngày diễn ra sự kiện Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Wing cấp 1 + 11 - Luck
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Wing cấp 1 + 9 - Luck
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
300.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Pcpoint!

Đua Top PcPoint Cá Nhân 15 Ngày!

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 13H00 Ngày 10/11/2023 ~ Đến Hết 12h00 ngày 24/11/2023

Thông Tin Đua Top PcPoint Cá Nhân (Săn Boss)!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm PCPoint cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung: Mổi loại Boss vàng sẽ có điểm Pcpoint khác nhau từ 2~10 điểm.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có PCPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Set Đồ Cấp 6 + 10 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Set Đồ Cấp 6 + 7 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Set Đồ Cấp 5 + 0 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Bang Hội!

Ðua Top Bang Hội Pcpoint 15 Ngày

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 13H00 Ngày 10/11/2023 ~ Đến Hết 12H00 Ngày 24/11/2023

Thông Tin Ðua Top Bang Hội Pcpoint!
 • Thể Lệ:Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm PCPoint cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Mổi loại Boss vàng sẽ có điểm Pcpoint khác nhau từ 2~10 điểm.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp bang hội có PCPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa bang hội tại trang chủ

 • Chú Ý:Giải thưởng sẽ được trao cho chủ Guild sau khi kết thúc sự kiện

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

1.500.000 Wcoin
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

1.000.000 Wcoin
30 Ngọc Ước Nguyện
30 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

500.000 Wcoin
20 Ngọc Ước Nguyện
20 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Blood Castle 7!

Đua Top Blood Castle 7 15 Ngày!

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 20h00 Ngày 10/11/2023 ~ Đến Hết 12h00 Ngày 24/11/2023

Thông Tin Đua Top Blood Castle 7!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm Blood Castle cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có điểm Blood Castle cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Cây Vũ Khí Rồng + 10 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Cây Vũ Khí Rồng + 7 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
500.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà